ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดDoilyจาก..โครเชท..
ดอยลี่สมกมล ดอยลี่สมกมล
see Image...Click
 
วัสดุอุปกรณ์
1. ด้าย TM. Soft ขนาดบรรจุกลุ่มละ 100 กรัม สีแดงและสีขาว สีละเล็กน้อย
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 6
ขนาดสำเร็จ
เส้นผ่าศูนย์กลาง = 27 ซม.
ขั้นตอนการถัก
--ลาย A
ขึ้นต้นโซ่ 5 ลห เป็นวงกลม
          แถวที่ 1 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 14 ครั้ง ลงในห่วงวงกลม ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 2 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค บนหลักเดิม พ1ค 2 ครั้ง บนทุกหลักตลอดแถว ลห กับหลักแรก ตัดด้าย
          แถวที่ 3 (W) ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม (ซ 23 พ1ค บนหลักโซ่ที่ 12 ซ 5 พ2ค บนหลักโซ่ที่ 6 ซ 5 ข้าม 5 หลัก คธ บนหลักถัดไป) ถักซ้ำใน (…) ตลอดแถว ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 4-5 ถักสลับสีตามผังลาย
--ลายหัวใจ
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
           แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม ซ 3 พ1ค 4 ครั้ง ลงในห่วงวงกลม รวบห่วงวงกลม ซ 5 พ1ค 4 ครั้ง ลงในห่วงวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน ซ 5 พ1ค 4 ครั้งในห่วงวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน ซ 3 พ1ค 4 ครั้ง ลงในห่วงวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน ซ 5 พ1ค 4 ครั้ง ลงในห่วงวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน ซ 3 ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 2 ซ 2 เป็นหลักแรก พ1ค บน ซ 3 ถัดไป ซ 2 พ1ค 4 ครั้ง บน ซ 5 ถัดไป รวบห่วงพร้อมกัน (ซ 4 พ2ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม รวบห่วงพร้อมกัน) ถักซ้ำใน (…) อีกครั้ง ซ 5 พ2ค บน ซ 3 ถัดไป ซ 3 พ2ค 4 ครั้ง บน ซ 5 ถัดไป รวบห่วงพร้อมกัน ซ 4 พ2ค 4 ครั้ง บนหลักถัดไป รวบห่วงพร้อมกัน ซ 4 พ2ค 4 ครั้ง บน ซ 5 ถัดไป รวบห่วงพร้อมกัน ซ 3 พ2ค บน ซ 3 ถัดไป ซ 5 [พ2ค 4 ครั้ง บน ซ 5 ถัดไป รวบห่วงพร้อมกัน ซ 4] ถักซ้ำใน […] อีกครั้ง ซ 4 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม รวบห่วงพร้อมกัน ซ 2 พ1ค บน ซ 3 ถัดไป ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 3- 6 ถักตามผังลาย
วิธีประกอบ
1. ถักประกอบลายหัวใจ - ลาย A ตามผังลาย
2. ถักลายหัวใจสีละ 5 ดวง
3. รีดทางด้านหลังชิ้นงาน

ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com