ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ด
โครเชท์ (Crochet) เป็นงานฝีมือที่ได้รับความสนใจ และความนิยมจากสตรีทั่วทุกมุมโลกมานานนับหลายรอบศตวรรษ เริ่มจากงานฝีมือที่ประดิษฐ์และถ่ายทอดกันในครอบครัว วิวัฒนาการมาเป็นงานฝีมือที่บรรจุอยู่ในหลักสูตร การเรียน การสอน ในหลายระดับการศึกษา มีตำรับตำราให้เลือกศึกษาและใช้เป็นคู่มือได้มากมาย ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
โครเชท์ เป็นงานฝีมือที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อุปกรณ์มีเพียงด้าย และเข็มถัก ซึ่งสามารถนำติดตัวไปได้อย่างสะดวกสบาย โครเชท์จะช่วยให้เวลาว่างของคุณมีค่า น่าเพลิดเพลิน และน่าภาคภูมิใจไปกับ เครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งที่งดงามนานาชนิด ทั้งสำหรับตัวคุณเอง สมาชิกในครอบครัว และญาติสนิทมิตรสหายในวาระต่างๆ

ผู้เริ่มต้น (Beginner)

basic พื้นฐานการถัก
yarn - hook วัสดุ - อุปกรณ์

 

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com