ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ด
โครเชท เป็นงานฝีมือที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อุปกรณ์มีเพียงด้าย และเข็มถัก ซึ่งสามารถนำติดตัวไปได้อย่างสะดวกสบาย ชิ้นงานที่โครเขท์สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น ม่าน , ผัาห่ม , สไบ , กระโปรง , เสื้อ , กระเป๋า , เข็มขัด ฯลฯ ดังที่กล่าวมาแล้ว ท่านจะเห็นได้ว่า ผลงานจากการถักโครเชท์ มีมากมายหลากหลายแบบ VeevaCrochet ภูมิใจนำเสนอผลงานบางส่วนให้ทุกท่านได้นำไปผลิตชิ้นงานเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเอง และคนรอบข้าง
ประเภทของชิ้นงาน

 • เสื้อ
 • กระเป๋า
  1. กระเป๋าธนาภา
  2. กระเป๋านวียา
  3. กระเป๋าชนิภา
  4. กระเป๋าอุสรา
  5. กระเป๋าถวิกา


เสื้อเฌอนทิศ • ตุ๊กตา
  1. ต. เต่าหลังตุง
  2. ตุ๊ดตู่เพื่อนน้อง
  3. ตุ๊กตาหมีน่ารัก
  4. กระต่ายน้อย
  5. ปูสามสหาย
 • ดอยลี่
  1. ดอยลี่เกสรา
  2. ดอยลี่ทิชานนท
  3. ดอยลี่ธวัลรัตน์
  4. ดอยลี่สมกมล
  5. ดอยลี่สุจิกา
หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com