ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดเสื้อถักจาก..โครเชท์..
เสื้อชลันธร เสื้อชลันธร
see Image...Click
 
วัสดุอุปกรณ์
1. ด้าย TM. Soft ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม สีเหลือบเขียว - ขาว - เขียวอ่อน จำนวน 2 กลุ่ม, สีเขียวขี้ม้า เล็กน้อย
2. เข็มโครเชท์ เบอร์2
ขนาดสำเร็จ
รอบอก 76 ซม.
ยาว 42 ซม.
วงแขน 24 ซม.
ขั้นตอนการถัก
--เสื้อชิ้นหน้า
ขึ้นต้นโซ่ 145 (ใช้ด้าย 2 เส้นควบ)
          แถวที่ 1 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 4 หลัก ถัดไป (ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป ซ 3 พ1ค บนหลักเดิม ข้าม 2 หลัก พ1ค 5 หลักถัดไป) ถักซ้ำใน (…) ตลอดแถว พลิกกลับ
         แถวที่ 2-30 ถักตามผังลาย
         แถวที่ 31-39 เริ่มลดช่วงคอ - แขน
--เสื้อชิ้นหลัง
ขึ้นต้นโซ่ 145
         แถวที่ 1-30 ถักเหมือนเสื้อชิ้นหน้า
         แถวที่ 31-39 เริ่มลดช่วงแขนซ้าย - ขวา
วิธีประกอบ
1. นำตัวเสื้อ ชิ้นหน้า - หลัง เย็บตะเข็บข้างติดกัน
2. ถัก พ1ค รอบช่วงแขน - คอหน้าคอหลัง
3. ถักสายเสื้อตามผังลาย
4. ถักชายเสื้อตามผังลาย

ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com