ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ด



Doilyจาก..โครเชท..
ดอยลี่ทิชานนท์ ดอยลี่ทิชานนท์
see Image...Click
 
วัสดุอุปกรณ์
1. ด้าย summer venus เบอร์ 16 ขนาดบรรจุกลุ่มละ 100 กรัม สีเหลือบน้ำตาล-ขาว , สีน้ำตาล , สีเหลือบน้ำเงิน-ขาว , สีน้ำเงิน , สีแดง , สีเหลือง , สีฟ้าและสีเทา สีละเล็กน้อย
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 6
3. เข็มสอย-ด้าย
ขนาดสำเร็จ
เส้นผ่าศุนย์กลาง = 16 ซม.
ขั้นตอนการถัก
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
          แถวที่ 1 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค ลงในห่วงวงกลม (ซ 3 พ1ค 2 ครั้ง ลงในห่วงวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน) ถักซ้ำใน (…) อีก 4 ครั้ง ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 2 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค บน ซ 3 ถัดไป (ซ 3 พ1ค 2 ครั้ง บนหลักเดิม รวบห่วงพร้อมกัน ซ 3 พ1ค 2ครั้ง บน ซ 3 ถัดไป รวบห่วงพร้อมกัน) ถักซ้ำใน (…) ตลอดแถว ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 3-15 ถักสลับสีตามผังลาย
วิธีประกอบ
1. ถักดอกไม้ตามผังลาย แล้วเย็บติดกับชิ้นงาน (ดังรูป)
2. นำไปรีดทางด้านหลังของชิ้นงาน
ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com