ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ด



ตุ๊กตาจาก..โครเชท์..
ปูสามสหาย ปูสามสหาย
see Image...Click
 
วัสดุอุปกรณ์
1. ไหมพรม VENUS เบอร์ 20 (4 Ply) ขนาดกลุ่มละ 10 กรัม สีชมพู, สีแดง, สีเหลือง, สีฟ้าเข้ม, สีเขียวเข้ม, สีขาว, สีเขียวอ่อน สีละเล็กน้อย
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 2
3. ใยโพลีเอสเตอร์
4. เศษผ้าสักหลาดสีดำ
ขั้นตอนการถัก
--ตัวปู
ขึ้นต้นโซ่ 13
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลัก ตลอดแถว พลิกกลับ
          แถวที่ 2-10 ถักเพิ่มตามผังลาย
          แถวที่ 11 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลัก ตลอดแถว พลิกกลับ
          แถวที่ 12-20 ถักลดตามผังลาย ตัดด้าย
          แถวที่ 21-26 (เปลี่ยนสีไหมพรม) ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลัก ตลอดแถว รอบชิ้นงาน ลห กับหลักแรก
--ใต้ท้องปู
ขึ้นต้นโซ่ 12
          แถวที่ 1 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 11 หลัก ถัดไป พ1ค 5 ครั้ง บนหลักสุดท้าย วกกลับถักอีกด้านเหมือนกัน ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 2 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 11 หลัก ถัดไป พ1ค 2 ครั้ง บน 5 หลักถัดไป วกกลับถักอีกด้านเหมือนกัน ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 3 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 11 หลักถัดไป (พ1ค บนหลักถัดไป พ1ค 2 ครั้ง บนหลักถัดไป) ถักซ้ำใน (…) อีก 4 ครั้ง วกกลับ ถักอีกด้านเหมือนกัน ลห กับหลักแรก
วิธีประกอบ
1. ถักขาปู ตัวละ 8 ขา, ก้ามปู ตัวละ 2 ก้าม, ตา และหมวกตามผังลาย
2. ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ตามส่วนต่างๆ ของปู แล้วนำไปเย็บติดกันให้สวยงาม
ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com