ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดตุ๊กตาจาก..โครเชท์..
ระต่ายน้อย กระต่ายน้อย
see Image...Click
 
วัสดุอุปกรณ์
1. ไหมพรม TM. Join double knit ขนาดกลุ่มละ 45 กรัม สีชมพู จำนวน 10 กลุ่ม, สีขาว 1 กลุ่มและสีน้ำตาล 1 กลุ่ม
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 5/0
3. ใยโพลีเอสเตอร์
4. ตาตุ๊กตา 1 คู่
5. เข็มสอด
6. เศษด้าย TM. SOFT สีแดงเล็กน้อย
ขนาดสำเร็จ
สูง 30 ซม.
ขั้นตอนการถัก
--ส่วนขาและลำตัว
ขึ้นต้น คล้องไหมเป็นวงกลม (ถัก 2 ชิ้น)
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 8 ครั้งลงในห่วงวงกลม
          แถวที่ 2 คธ 2 ครั้งบนทุกหลักตลอดแถว
          แถวที่ 3 (คธ 2 ครั้ง บนทุกหลักตลอดแถว) ถักซ้ำใน (…)ตลอดแถว
          แถวที่ 4-18 ถักวนตามผังลาย
          แถวที่ 19 ถักช่วงขาติดกันสองข้าง
          แถวที่ 20-46 ถักส่วนลำตัวตามผังลาย
วิธีประกอบ
1. ถักส่วนประกอบต่างๆ ส่วนหัว, หู, แขน, หางและจมูกตามผังลาย
2. ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ตามส่วนต่างๆ แล้วนำมาเย็บประกอบติดกันเป็นตุ๊กตากระต่าย
3. ติดตาตุ๊กตาตามรูป
ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com