ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดตุ๊กตาจาก..โครเชท์..
ตุ๊กตาหมีเพื่อนรัก ตุ๊กตาหมีเพื่อนรัก
see Image...Click
 
วัสดุอุปกรณ์
1. ด้าย Cotton เบอร์ 20 ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม สีละเล็กน้อย
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 4/0
3. ลูกปัดกลมสีดำเม็ดเล็ก - ใหญ่
4. กระดุมสีเหลือง สีละ 2 เม็ด
5. ใยโพลีเอสเตอร์
ขนาดสำเร็จ
สูง 12 ซม.
ขั้นตอนการถัก
--หัว
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
          แถวที่ 1 ซ 1 คธ 6 ครั้ง ในวงกลม
          แถวที่ 2 (ถักวน) คธ 2 ครั้ง บนทุกหลักถัดไป
          แถวที่ 3-23 (ถักวน) ตามผังลาย (ใส่ใยโพลีเอสเตอร์)
--ตัว
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
          แถวที่ 1 ซ 1 คธ 6 ครั้ง ในวงกลม
          แถวที่ 2 (ถักวน) คธ 2 ครั้ง บนทุกหลักถัดไป
          แถวที่ 3-17 (ถักวน) ตามผังลาย (ใส่ใยโพลีเอสเตอร์)
--แขน
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม (ถัก 2 ชิ้น)
          แถวที่1 ซ 1 คธ 6 ครั้งในวงกลม
          แถวที่ 2 (ถักวน) คธ 2 ครั้ง บนทุกหลักถัดไป
          แถวที่ 3-9 (ถักวน) ตามผังลาย (ใส่ใยโพลีเอสเตอร์)
--ขา
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม (ถัก 2 ชิ้น)
          แถวที่1 ซ 1 คธ 6 ครั้งในวงกลม
          แถวที่ 2 (ถักวน) คธ 2 ครั้ง บนทุกหลักถัดไป
          แถวที่ 3-10 (ถักวน) ตามผังลาย (ใส่ใยโพลีเอสเตอร์)
--หู
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม (ถัก 2 ชิ้น)
          แถวที่ 1 ซ 1 คธ 6 ครั้งในวงกลม
          แถวที่ 2-5 (ถักวน) ตามผังลาย (ใส่ใยโพลีเอสเตอร์)
วิธีประกอบ
1. เย็บส่วนประกอบต่างๆ ติดตามตำแหน่ง
2. ตัดด้ายยาวพอสมควร สีละ 2 เส้น บิดเป็นเกลียว สำหรับพันคอ
ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com