ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดตุ๊กตาจาก..โครเชท์..
ต. เต่าหลังตุง ต. เต่าหลังตุง
see Image...Click
 
วัสดุอุปกรณ์
1. ไหมพรม Venus เบอร์ 20 4 ply ขนาดกลุ่มละ 10 กรัม สีฟ้า, สีส้ม, สีม่วง, สีเหลืองเข้ม, สีเขียวเข้ม, สีชมพู, สีแดง, สีเขียวไพร,สีชมพูเข้ม, สีเขียวสด, สีเหลืองทอง, สีแดงเลือดหมู, สีเขียวอ่อน, สีชมพูอ่อน และสีเหลืองอ่อน สีละเล็กน้อย
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 2
ขั้นตอนการถัก
--ตัวเต่า
ขึ้นต้นโซ่ 6 (สีฟ้า)
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 6 หลักถัดไป คธ 2 ครั้ง บนหลักสุดท้าย วกกลับถักอีกด้านเหมือนกัน (ลักษณะถักวน)
          แถวที่ 2-12 ถักสลับสีตามผังลาย
--ใต้ท้องเต่า
ขึ้นต้นโซ่ 9
          แถวที่ 1 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 8 หลักถัดไป พ1ค 5 ครั้ง บนหลักสุดท้าย วกกลับถักอีกด้านเหมือนกัน ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 2-3 ถักตามผังลาย
--ขาเต่า
ขึ้นต้นโซ่ 10 ลห เป็นวงกลม
          แถวที่ 1-5 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลัก ตลอดแถว ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 6 ซ 1 คธ บนหลักเดิม ซ 2 คธ บนหลักถัดไป (ซ 3 คธ บนหลักถัดไป) ถักซ้ำใน (…) อีก 2 ครั้ง ซ 5 ลห บนหลัก
สุดท้าย *ก่อนถักแถวที่ 6 ให้พับทบข้างตะเข็บเข้ามา แล้วจึงถักแถวที่ 6 (โดยถักให้ติดกัน)
วิธีประกอบ
1 . ถักส่วนอื่น ๆ ตามผังลายจนครบ แล้วใส่ใยโพลีเอสเตอร์
2 . นำไปประกอบเป็นตัวเต่าให้สวยงาม
* การใช้สีต่าง ๆ สามารถใช้ได้ตามใจชอบ*
ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com