ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดเสื้อถักจาก..โครเชท์..
เสื้อรินลณี เสื้อรินลณี
see Image...Click
 
วัสดุอุปกรณ์
1. ด้ายซัมเมอร์ DMC Tradition ขนาดกลุ่มละ 56 กรัม สีน้ำเงิน 6 กลุ่ม สีครีม 1 กลุ่ม
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 4
ขนาดดอก A
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.
ขนาดสำเร็จ
รอบอก 90 ซม.
เสื้อยาว 47.5 ซม.
แขนยาว 50 ซม.
รอบปลายแขน 35 ซม.
ขั้นตอนการถัก
--ดอก A
--ดอกแรก
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม (ถัก 263 ดอก) สีน้ำเงิน
          แถวที่ 1 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 23 ครั้งในวงกลม ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 2 ซ 1 คธ บน 2 หลักถัดไป *ซ 5 คธ บน 3 หลักถัดไป* ถักซ้ำใน *…* อีก 6 ครั้ง จบด้วย ซ 5 คธ บนหลักถัดไป
ลห กับ ซ 1
          แถวที่ 3 ถักตามผังลาย
--ดอกต่อ ๆ ไป
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
          แถวที่ 1-2 ถักเหมือนดอกแรก
          แถวที่ 3 (แถวสุดท้าย) ถักต่อกับดอกแรกตามผังลาย
--ดอก B
ขึ้นต้นโซ่ 6 ลห ติดกันเป็นวงกลม (ถัก 240 ดอก)
     ซ 1 คธ ในวงกลม *ซ 4 คธ บนหว่างดอก A ซ 4 คธ ในวงกลมเดิม ซ 5 ข้าม 5 หลัก คธ บนหลักถัดไปของดอก A ถัดไป ซ 5 คธ ในวงกลมเดิม* ถักซ้ำใน*…* อีก 4 ครั้ง ลห กับ ซ 1
--ดอก C
ขึ้นต้นโซ่ 6 ลห ติดกันเป็นวงกลม (ถัก 2 ดอก)
     ซ 1 คธ *ซ 5 บนหลัก คธ ของดอก A ซ 5 คธ ในวงกลมเดิม ซ 4 คธ ระหว่างกลีบดอก A ถัดไป ซ 4 คธ ในวงกลมเดิม* ถักซ้ำใน *…* อีก 2 ครั้ง จบด้วย ซ 5 คธ บนหลัก คธ ของดอก A ถัดไป ซ 5 คธ ในวงกลมเดิม ลห กับ ซ 1
วิธประกอบ
ถักดอก A B C ต่อกันตามผังลายการต่อดอก
ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com