ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดเสื้อถักจาก..โครเชท์..
เสื้อสุวิมล เสื้อสุวิมล
see Image...Click
 
วัสดุอุปกรณ์
1. ด้ายซัมเมอร์ Venus เบอร์ 16 ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม สีแดง (7190) 2 กลุ่ม
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 6
3. กระดุม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3 ซม.
ขนาดสำเร็จ
รอบอก 80 ซม.
แขนเสื้อยาว 50 ซม.
เสื้อยาว 46 ซม.
ขั้นตอนการถัก (ใช้ด้าย 2 เส้นควบ)
--ดอกแรก
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม (ถัก 168 ดอก)
          แถวที่ 1 ซ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 3 ครั้งในวงกลม *ซ 7 พ1ค 4 ครั้งในวงกลม* ถักซ้ำใน *…* อีก 2 ครั้ง จบด้วย ซ 7 ลห กับหลักแรก
          แถวที่ 2 ถักตามผังลาย
--ดอกต่อ ๆ ไป
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
          แถวที่ 1 ถักเหมือนดอกแรก
          แถวที่ 2 (แถวสุดท้าย) ถักต่อกับดอกแรกตามผังลาย
--ลายริมรอบตัวเสื้อ รอบปลายแขน
          แถวที่ 1 ซ 1 คธ บนทุกหลักถัดไป ลห กับ ซ 1
          แถวที่ 2-4 ถักตามผังลาย
--หุ้มกระดุม
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม (ถัก 1 เม็ด)
          แถวที่ 1 ซ 1 คธ 9 ครั้งในวงกลม ลห กับ ซ 1
          แถวที่ 2-3 ถักตามผังลาย (กระดุมติดกับชิ้นผืนถัก)
วิธีประกอบ
1. ถักดอกทั้งหมด ต่อกันตามผังลายการต่อดอก
2. ถักลายริมรอบตัวเสื้อ รอบปลายแขนทั้ง 2 ข้าง
3. ถักลายหุ้มกระดุม
4. ติดกระดุม 1 เม็ด
ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com