ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดกระเป๋าจาก..โครเชท์..
กระเป๋าถวิกา กระเป๋าถวิกา
see Image...Click
 
วัสดุ
1. เชือกเอ็นนิ่ม เบอร์ 24 สีขาว 1 ไจ, สีเหลือง 1/2ไจ, สีเขียว 1/2ไจ, สีน้ำตาล 1/2ไจ
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 3/0
3. ผ้าซับใน, ด้าย, เข็มสอย
ขนาดสำเร็จ
กว้าง 29 เซนติเมตร
ยาว 20 เซนติเมตร
สูง 17 เซนติเมตร
ขั้นตอนการถัก
--ก้นกระเป๋า ขึ้นต้นเป็นวงกลม
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 6 หลัก ลห (พลิกกลับ)
          แถวที่ 2 ซ 1 เป็นหลักแรก (คธ 2 ครั้งบนหลักเดิม) ทำซ้ำในเครื่องหมายวงเล็บอีก 5 ครั้ง ลห (พลิกกลับ)
          แถวที่ 3 ซ 1 เป็นหลักแรก (คธ 1 หลัก คธ 2 ครั้งบนหลักเดียวกันถัดไป) ทำซ้ำในเครื่องหมายวงเล็บอีก 5 ครั้ง ลห (พลิกกลับ)
          แถวที่ 4-23 ดูผังลายประกอบ
--ชิ้นตัวกระเป๋า (ทำ 6 ชิ้น สีละ 2 ชิ้น เขียว เหลือง น้ำตาล)
ขึ้นต้นโซ่ 21
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 2-44 ทำเหมือนแถวที่ 1
          แถวที่ 45 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 5 หลักบนหลักถัดไป ซ 3 ข้าม 3 หลัก คธ 5 หลักบนหลักถัดไป ซ 3 ข้าม 3 หลัก คธ 5 หลักบนหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 46-52 ทำเหมือนแถวที่ 1
--หมายเหตุ : ทำครบ 6 ชิ้นแล้ว นำชิ้นกระเป๋าทั้ง 6 ชิ้นมา ลห โดยรอบด้วยเชือกเอ็นนิ่มสีขาวแล้ว ลห ติดกัน โดยสลับสีตามแบบในรูป นำชิ้นกระเป๋าทั้ง 6 ชิ้น ลห ติดกันเป็นรูปทรงกระบอก แล้วนำมา ลห ติดกับชิ้นก้นกระเป๋า
ลายริม ถักสีขาวต่อไหมตรงจุดต่อ (ขึ้นต้นโซ่ 2, 1/2พ1ค 2 ครั้งบนหลักเดิม ลห บนหลักถัดไป) ทำซ้ำในเครื่องหมายวงเล็บจนรอบปากกระเป๋า
--สายกระเป๋า (ถัก 2 ชิ้น)
ใช้เชือกเอ็นนิ่มทั้ง 4 สี มาฟั่นเป็นเกลียวยาว เส้นละ 3 เมตร แล้วทบครึ่ง เชือกจะฟั่นเป็นเกลียว (ทำ 2 เส้น สอดตามช่องที่ตัวกระเป๋า ตามแบบ แล้วผูกเป็นปม)
วิธีประกอบ
1. เย็บซับในสอยติดในกระเป๋า พื้นซับในเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ซม.
2. เชือกเกลียวสอดสวนทางกันทั้งสองเส้น เป็นสายสะพาย
ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com