ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดกระเป๋าจาก..โครเชท์..
กระเป๋าอุสรา กระเป๋าอุสรา
see Image...Click
 
วัสดุ
1. เชือกเอ็นนิ่ม เบอร์ 45 สีส้ม 5 ไจ, สีขาว 1 ไจ
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 5/0
3. ผ้าซับในสีขาว, ด้าย, เข็มสอย
ขนาดสำเร็จ
กว้าง 8.5 เซนติเมตร
ยาว 29 เซนติเมตร
สูง 27 เซนติเมตร
ขั้นตอนการถัก
--ตัวกระเป๋า (ถัก 2 ชิ้น)
ขึ้นต้นโซ่ 50
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 2-7 ทำเหมือนแถวที่ 1
          แถวที่ 8 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 9 หลักถัดไป ซ 4 ข้าม 4 หลัก คธ 24 หลักถัดไป ซ 4 ข้าม 4 หลัก คธ 9 หลักถัดไป
(พลิกกลับ)
          แถวที่ 9 ทำเหมือนแถวที่ 1
          แถวที่ 10 ทำเหมือนแถวที่ 8 ต่อไปทำเหมือนแถวที่ 1-10 อีก 3 ครั้ง (แถวที่ 11-41)
          แถวที่ 42 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 3 หลักถัดไป ซ 2 ข้าม 2 หลัก คธ 8 หลักถัดไป ซ 2 ข้าม 2 หลัก คธ 3 หลักถัดไป ซ 2
ข้าม คธ 10 หลักถัดไป ซ 2 ข้าม 2 หลัก คธ 3 หลักถัดไป ซ 2 ข้าม 2 หลัก คธ 8 หลักถัดไป ซ 2 ข้าม 2 หลัก
คธ 3 หลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 43-48 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป ต่อไป ลห โดยรอบ
--ด้านข้างและก้นกระเป๋า (ถัก 1 ชิ้น)
ขึ้นต้นโซ่ 12
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 2-6 ทำเหมือนแถวที่ 1
          แถวที่ 7 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 3 หลักบนหลักถัดไป ซ 2 ข้าม 2 หลัก คธ 2 หลักบนหลักถัดไป ซ 2 ข้าม 2 หลัก คธ 3
หลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 8-141 ทำเหมือนแถวที่ 1
          แถวที่ 142 ทำเหมือนแถวที่ 7
          แถวที่ 143-148 ทำเหมือนแถวที่ 1 ต่อไป ลห เก็บโดยรอบ
--สายกระเป๋า (ถัก 2 ชิ้น)
ขึ้นต้นโซ่ 170
          แถวที่ 1-3 ซ 1 คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
วิธีประกอบ
1. ชิ้นกระเป๋า 2 ชิ้น ลห ติดกับด้านข้างและก้นกระเป๋า
2. สอดสายกระเป๋าตามช่องที่เว้นไว้ตามแบบ สอยติดปลายสายติดริมก้นกระเป๋า
3. ถัก คธ เก็บรอบปากกระเป๋า 4. ทำเชือกเกลียว ร้อยตามแบบรัดปากกระเป๋า
ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com