ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดกระเป๋าจาก..โครเชท์..
ระเป๋าชนิภา กระเป๋าชนิกา
see Image...Click
 
วัสดุ
1. เชือกเอ็นนิ่ม เบอร์ 24 จำนวน 4 ไจ
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 3/0
3. หูพลาสติกสีเขียว 1คู่
4. ผ้าซับในสีเขียว, ด้าย, เข็มสอย
5. กระดุมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
ขนาดสำเร็จ
กว้าง 10 เซนติเมตร
ยาว 28 เซนติเมตร
สูง 22 เซนติเมตร
ขั้นตอนการถัก
ขึ้นต้นโซ่ 55 (ตัวกระเป๋า 2 ชิ้น)
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 2 ครั้งบนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป คธ 2 ครั้งบน 2 หลักสุดท้าย (พลิกกลับ)
          แถวที่ 2-4 ทำเหมือนแถวที่ 1
          แถวที่ 5 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 6-36 ทำเหมือนแถวที่ 5
          แถวที่ 37 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 2 หลักถัดไป รวบพร้อมกัน คธ บนทุกหลักถัดไป คธ 2 หลักสุดท้าย รวบพร้อมกัน(พลิกกลับ)
          แถวที่ 38-39 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 40 ทำเหมือนแถวที่ 37
          แถวที่ 41-42 ทำเหมือนแถวที่ 38
          แถวที่ 43 ทำเหมือนแถวที่ 37
          แถวที่ 44-45 ทำเหมือนแถวที่ 38
          แถวที่ 46 ทำเหมือนแถวที่ 37
          แถวที่ 47-48 ทำเหมือนแถวที่ 38
          แถวที่ 49 ทำเหมือนแถวที่ 37
          แถวที่ 50 -51 ทำเหมือนแถวที่ 38
          แถวที่ 52 ทำเหมือนแถวที่ 37
          แถวที่ 53-54 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ) ต่อไป ลห โดยรอบชิ้นกระเป๋า
--ด้านข้างกระเป๋าและก้นกระเป๋า
ขึ้นต้นโซ่ 20
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 2-162 ทำเหมือนแถวที่ 1 ต่อไปทำ ลห โดยรอบ
--สายรัดหูกระเป๋า 4 ชิ้น
ขึ้นต้นโซ่ 12
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 2-3 ทำเหมือนแถวที่ 1
--ฝากระเป๋า 1 ชิ้น
ขึ้นต้นโซ่ 35
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 2-5 ทำเหมือนแถวที่ 1
          แถวที่ 6 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 21 หลักถัดไป โซ่ 8 คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 7-11 ทำเหมือนแถวที่ 1
--กระดุม
ขึ้นเป็นวงกลม
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 6 หลัก
          แถวที่ 2 ซ 1 เป็นหลักแรก (คธ 2 ครั้งบนหลักเดิม) ทำซ้ำในเครื่องหมายวงเล็บอีก 5 ครั้ง
          แถวที่ 3 ซ 1 เป็นหลักแรก (คธ 2 ครั้งบนหลักเดิม คธ 1 หลักบนหลักถัดไป) ทำซ้ำในเครื่องหมายวงเล็บอีก 5 ครั้ง
          แถวที่ 4 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป เอากระดุมใส่ ถักแถวต่อไป
          แถวที่ 5 ซ 1 เป็นหลักแรก (คธ 2 หลักถัดไปรวบพร้อมกัน) ทำซ้ำในเครื่องหมายวงเล็บอีก 5 ครั้ง
          แถวที่ 6 ซ 1 เป็ฯหลักแรก (คธ 1 หลักถัดไป คธ 2 หลัก รวบพร้อมกัน) ทำซ้ำอีก 2 ครั้ง
วิธีประกอบ
1. ชิ้นกระเป๋า ลห ติดกับชิ้นด้านข้างทั้ง 2 ชิ้น
2. สอยสายหูกระเป๋าติดกับตัวกระเป๋าทั้ง 4 ชิ้น ให้ตำแหน่งตรงกัน
3. สอยฝาปิดปากกระเป๋า ติดกระดุม ตรงนำแหน่งดังในภาพ
4. เย็บซับในสอยติดด้านในกระเป๋า
หมายเหตุ : เมื่อประกอบชิ้นกระเป๋าติดกับชิ้นด้านข้างเรียบร้อยแล้ว ให้ถัก คธ ย้อนหลัก ที่ปากกระเป๋า
ดูผังลาย...คลิก
หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com