ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดกระเป๋าจาก..โครเชท์..
กระเป๋านวียา กระเป๋านวียา
see Image...Click
 
วัสดุ
1. เชือกเอ็นนิ่ม เบอร์ 24 สีขาว 2 ไจ, สีม่วง 1 ไจ
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 3/0
3. หูกระเป๋าสีทอง 1คู่
4. หัวเข็มขัดพลาสติก 1 คู่
5. ผ้าซับใน, เข็ม, ด้าย
6. ซิป 10 นิ้ว 1 เส้น
ขนาดสำเร็จ
กว้าง 7 เซนติเมตร
ยาว 22 เซนติเมตร
สูง 21 เซนติเมตร
ขั้นตอนการถัก
--ตัวกระเป๋า ขึ้นต้นโซ่ 55 สีม่วง (ถัก 2 ชิ้น)
         แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 20 หลักบนหลักถัดไป (สีม่วง) ต่อเชือกสีขาว คธ 35 หลักถัดไป (สีขาว) พลิกกลับ
         แถวที่ 2 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 34 หลักบนหลักถัดไป (สีขาว) คธ 21 หลักบนหลักถัดไป (สีม่วง) พลิกกลับ
         แถวที่ 3 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 22 หลักบนหลักถัดไป (สีม่วง) คธ 33 หลักบนหลักถัดไป (สีขาว) พลิกกลับ
         แถวที่ 4-20 ทำเหมือนเดิม ให้สังเกตสีขาวจำนวน คธ จะลดลงตามลำดับ ส่วนสีม่วงจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ
         แถวที่ 21 นำไหมสีขาวมาต่อ ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม (สีขาว) คธ บนทุกหลักถัดไป (สีม่วง) คธ บนทุกหลักถัดไป (สีขาว) พลิกกลับ
         แถวที่ 22 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลักถัดไป (สีขาว) คธ บนทุกหลักถัดไป (สีม่วง) คธ บนทุกหลักถัดไป (สีขาว) พลิกกลับ
         แถวที่ 23-56 ทำตามผังลายประกอบ
--ด้านข้างกระเป๋า (1 ชิ้น)
ขึ้นต้นโซ่ 5
         แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธบนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
         แถวที่ 2-5 ทำเหมือนแถวที่ 1
         แถวที่ 6 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 2 ครั้งบนหลักเดียวกัน คธ บนทุกหลักถัดไป คธ 2 ครั้งบนหลักสุดท้าย (พลิกกลับ)
         แถวที่ 7-11 ทำเหมือนแถวที่ 1
         แถวที่ 12 ทำเหมือนแถวที่ 6
         แถวที่ 13-17 ทำเหมือนแถวที่ 1
         แถวที่ 18 ทำเหมือนแถวที่ 6
         แถวที่ 19-23 ทำเหมือนแถวที่ 1
         แถวที่ 24 ทำเหมือนแถวที่ 6
         แถวที่ 25-29 ทำเหมือนแถวที่ 1
         แถวที่ 30 ทำเหมือนแถวที่ 6
         แถวที่ 31-139 ทำเหมือนแถวที่ 1
         แถวที่ 140 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 2 ครั้งบนหลักถัดไป รวบพร้อมกัน คธ บนทุกหลักถัดไป คธ 2 ครั้งบน 2 หลักสุดท้าย รวบพร้อมกัน (พลิกกลับ)
         แถวที่ 141-145 ทำเหมือนแถวที่ 1
         แถวที่ 146 ทำเหมือนแถวที่ 140
         แถวที่ 147-151 ทำเหมือนแถวที่ 1
         แถวที่ 152 ทำเหมือนแถวที่ 140
         แถวที่ 153-157 ทำเหมือนแถวที่ 1
         แถวที่ 158 ทำเหมือนแถวที่ 140
         แถวที่ 159-163 ทำเหมือนแถวที่ 1
         แถวที่ 164 ทำเหมือนแถวที่ 140
         แถวที่ 165-169 ทำเหมือนแถวที่ 1 ต่อไป ลห โดยรอบชิ้นด้านข้างกระเป๋า
--สายเข็มขัด (ถัก 2 ชิ้น)
ขึ้นต้นโซ่ 35
         แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
         แถวที่ 2-5 ทำเหมือนแถวที่ 1 เสร็จแล้ว ลห โดยรอบ
--สายกระเป๋า (ถัก 2 เส้น ทำ คธ ลายตัวหนอน)
ขึ้นต้นโซ่ 1 คธ บนหลักเดิม (พลิกกลับ) ยาวประมาณ 76 เซนติเมตร
วิธีประกอบ
1. นำชิ้นกระเป๋า ลห ติดกับด้านข้างกระเป๋า
2. เย็บซับในสอยติดด้านในกระเป๋า
3. ติดซิปฝากระเป๋า
4. หูสำเร็จสอยติดฝากระเป๋า อีกด้านหนึ่งสอยติดกับสายกระเป๋าทั้งสองข้าง
5. สายเข็มขัดและหัวเข็มขัด สอยติดตามตำแหน่งตามรูปประกอบ

ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com