ผู้เริ่มต้น
รวมแบบ
หนังสือ
รวมเว็บไซต์
เว็บบอร์ดกระเป๋าจาก..โครเชท์..
กระเป๋าธนาภา กระเป๋าธนาภา
see Image...Click
 
วัสดุ
1. เชือกเอ็นนิ่ม เบอร์ 45 จำนวน 4 ไจ
2. เข็มโครเชท์ เบอร์ 5/0
3. ลูกปัดสีชมพู
4. กระดุมแม่เหล็ก 1 ชุด
5. ผ้าซับใน, เข็ม, ด้าย
ขนาดสำเร็จ
กว้าง 9 เซนติเมตร
ยาว 31 เซนติเมตร
สูง 22 เซนติเมตร
ขั้นตอนการถัก
--ก้นกระเป๋า ขึ้นต้นโซ่
          แถวที่ 1 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 2-40 ทำเหมือนแถวที่ 1 ต่อไปทำ ลห เก็บโดยรอบ
--ตัวกระเป๋า (ถักต่อจากก้นกระเป๋า คธ โดยรอบ 110 หลัก)
          แถวที่ 1 และแถวคี่ ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 2 หลัก (ใส่ลูกปัดข้าม 1 หลัก คธ 4 หลัก) ทำซ้ำในเครื่องหมายวงเล็บจนจบ ลห
          แถวที่ 2 และแถวคู่ ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักแรก คธ บนทุกหลักถัดไป ลห ทำซ้ำแถวที่ 1-2 อีก 16 ครั้ง
--ฝากระเป๋า แบ่งจากกึ่งกลางออกไปข้างละ 11 หลัก
          แถวที่ 1 ซ 1 คธ 3 หลัก ใส่ลูกปัด ข้าม 1 หลัก ( คธ 4 หลักถัดไป ใส่ลูกปัด ข้าม 1 หลัก) ทำซ้ำในเครื่องหมายวงเล็บอีก 2 ครั้ง(พลิกกลับ)
          แถวที่ 2 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 3-9 ทำเหมือนแถวที่ 1-2
          แถวที่ 10 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 2 หลักถัดไปรวบพร้อมกัน คธ บนทุกหลักถัดไป คธ 2 หลักสุดท้าย รวบพร้อมกัน (พลิกกลับ)
          แถวที่ 11 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 2 หลัก (ใส่ลูกปัด คธ 4 หลักถัดไป) ทำซ้ำอีก 2 ครั้ง
          แถวที่ 12 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 2 หลัก รวบพร้อมกัน คธ บนทุกหลักถัดไป (พลิกกลับ)
          แถวที่ 13 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 3 หลัก ใส่ลูกปัด (คธ 4 หลักถัดไป ใส่ลูกปัด) ทำอีก 1 ครั้ง
          แถวที่ 14 ทำเหมือนแถวที่ 12
          แถวที่ 15 ซ 1 เป็นหลักแรก (คธ 4 หลักถัดไป ใส่ลูกปัด) ทำซ้ำอีก 2 ครั้ง (พลิกกลับ)
          แถวที่ 16 ทำเหมือนแถวที่ 2
          แถวที่ 17 ซ 1 เป็นหลักแรก คธ 5 หลัก ใส่ลูกปัด คธ 4 หลักถัดไป ใส่ลูกปัด คธ 3 หลัก (พลิกกลับ)
          แถวที่ 18 ทำเหมือนแถวที่ 12 ลห รอบปากกระเป๋า
--หูกระเป๋า (ทำ 2 ชิ้น)
ขึ้นต้นโซ่ 90 ลห โดยรอบ ต่อไป ลห แถวที่ 4 กับแถวที่5 ติดกัน
วิธีประกอบ
1. เย็บซับในสอยติดด้านในกระเป๋า
2. หูกระเป๋านำมาสอยติดตามตำแหน่งในรูป
3. ติดกระดุมแม่เหล็กที่ฝากระเป๋า

ดูผังลาย...คลิก

หน้าหลัก | ผังเว็บไซต์ | ติดต่อ - สอบถาม | ผู้เริ่มต้น | รวมแบบ | หนังสือ | รวมเว็บไซต์
Copy Right©2002. Design by Veeva Crohet ::All Right Reserved::
Make your own free website on Tripod.com